Biedrības “Kandavas Partnerība” valde:

Inta Haferberga
Valdes priekšsēdētāja
Mob. 28390394
E-pasts: intaha@inbox.lv

Simona Stepiņa
Valdes locekle
E-pasts: simona26@inbox.lv