Kandavas Partnerība


"Biedrība “Kandavas Partnerība”, kā vietējā rīcības grupa (VRG), realizē valsts deleģēto funkciju, no 2007.gada izsludinot LEADER projektu konkursus un administrējot Kandavas Partnerības attīstības stratēģijas ieviešanu savas darbības teritorijā. VRG darbības teritorija ir : Kandavas novads, Tukuma novada Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti, un Jaunpils novads. Partnerība ar LEADER pieejas īstenošanu veicina dzīves kvalitātes uzlabošanu jebkuram iedzīvotājam vietējā teritorijā. Ar iedzīvotāju aktīvu līdzdalību ir izstrādātas Kandavas Partnerības attīstības stratēģijas."