REKVIZĪTI

„Biedrība „Kandavas Partnerība”
Reģ. Nr. 40008104976
Juridiskā adrese: Talsu iela 11, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
Banka:AS CITADELE BANKA
Konts: LV05PARX0015703760001

Kontaktpersona:
Valdes priekšsēdētāja
Inta Haferberga
Mob. 28390394
E-pasts: info@kandavaspartneriba.lv