PADOME


Biedrības "Kandavas Partnerība" Padome ir izveidota, kas atbilst „Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam” uzstādītajiem LEADER pieejas ieviešanas nosacījumiem.  

Padomes sastāvs (ievēlēts 27.10.2022.):

 Pašvaldības pārstāvji, kas darbojas Padomē: 
  Santa Haferberga   Tukuma novada pašvaldība

Komersantu pārstāvji, kas darbojas  Padomē:

 
  Līga Lepse - Padomes priekšsēdētāja  SIA "Daigone"
  Gita Dukāte   pašnodarbināta persona
  Arnolds Šteins   Z/S "Klapkalnes"
  Jurģis Ābele   SIA "Kamps"
  Antra Gaisa   IK “Antras Gaisas Kangari”
  Jānis Rudēvics   ZS "Jaunmeti"

NVO pārstāvji, kas darbojas Padomē:

 
  Monta Andiņa   biedrība „Kaprīze” Sēmes pagastā
  Andra Eimane   biedrība "Vānes pagasta bērnu un jauniešu jaunrades kopiena"
  Dzidra Krastiņa   biedrība "Lauku partnerība "Upe 8""
  Ērodeja Kirillova   biedrība “Dzirnavstrauts”
  Aija Švāne   nodibinājums "Zantes ģimenes  krīzes centrs"
  Antra Erzama   biedrība "Irlavas interešu klubiņš"
  Linda Tarasova   biedrība "Kandavas novada jauniešiem"
  Vija Zīverte   biedrība “Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"”
  Ina Jackovska   biedrība "Atbalsts Pūres pamatskolai"

Fiziskas personas:

 
 Lilita Znotiņa
 

Pēc katras LEADER projektu konkursa kārtas Padome ievēl SVVA Padomi, kura pieņem lēmumu par  attiecīgās kārtas LEADER projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu.