COUNCIL

The Council of the association "Kandavas Partnerība" has been established, which meets the conditions for implementing the LEADER approach set by the "Rural Development Program 2014-2020".

Council composition (elected on 27.10.2022):

Representatives of the municipality acting in the Council:

Santa Haferberga- Tukuma novada pašvaldība

Representatives of merchants acting in the Council:

Līga Lepse– SIA "Daigone", Chairman of the Council

Gita Dukāte – self-employed person

Arnolds Šteins - Z/S "Klapkalnes"

Jurģis Ābele - SIA "Kamps"

Antra Gaisa - IK “Antras Gaisas Kangari”

Jānis Rudēvics - ZS "Jaunmeti"

NGO representatives working in the Council:

Monta Andiņa – biedrība „Kaprīze” 

Andra Eimane – biedrība "Vānes pagasta bērnu un jauniešu jaunrades kopiena"

Dzidra Krastiņa - biedrība "Lauku partnerība "Upe 8""

Ērodeja Kirillova – biedrība “Dzirnavstrauts”

Aija Švāne - nodibinājums "Zantes ģimenes  krīzes centrs"

Antra Erzama - biedrība "Irlavas interešu klubiņš"

Linda Tarasova - biedrība "Kandavas novada jauniešiem"

Vija Zīverte - biedrība “Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"”

Ina Jackovska - biedrība "Atbalsts Pūres pamatskolai"

Individual persons:

Lilita Znotiņa


After each round of the LEADER project competition, the Council elects the SVVA Council, which makes a decision on approving or rejecting the LEADER projects of the respective round.