MEMBERS

List 27.10.2022
Nr.

Legal Person

Representatives
Municipal institutions
1. Tukuma novada pašvaldība
Santa Haferberga
2.Kandavas Tūrisma informācijas centrsIlze Dravniece
3.Kandavas pilsētas pirmsskolas izlgītības iestāde „Zīļuks”Dina Tauriņa
4.Zemītes pamatsskola
Non-governmental organizations
5.   Biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs”  Iveta Piese
6.  Biedrība „Aktīvai Matkulei”  Andis Dūniņš
7.  Biedrība „Pūres Dzirnas”  Inese Kurzemniece
8.  Biedrība „Dzirnavstrauts”  Ērodeja Kirillova
9.  Biedrība „Pūres Sporta klubs”  Uldis Ersts
10.  Biedrība „Vānes pagasta bērnu un jauniešu jaunrades kopiena"  Andra Eimane
11.  Biedrība „Kaprīze”  Monta Andiņa
12.  Biedrība”Zantes Dāmu klubs”  Kristīne Alčauska
13.  Zantes Audžuģimeņu biedrība ”Pīlādzītis”
14.  Biedrība „Irlavas interešu klubiņš”  Antra Erzama
15.  Biedrība “Rājumi”Aldis Priednieks
16.  Biedrība "Lauku partnerība "Upe 8""  Dzidra Krastiņa
17.  Biedrība „Ģimeņu un audžuģimeņu klubiņš „Prātnieki””  Ilze Kalnarāja
18.  Biedrība „Kandavas novada jauniešiem”  Linda Tarasova
19.  Nodibinājums "Zantes ģimenes krīzes centrs"  Aija Švāne
20.  Biedrība “Rīgas vācu kultūras biedrība”  Dace Šulmane, Dagnija Gudriķe, Andis Kurmis
21.  Biedrība ""Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"”  Vija Zīverte
22.  Biedrība "Stūrītis"  Aija Tišlere
23.  Biedrība "Atbalsts Pūres pamatskolai"  Ina Jackovska
Merchant
24.  SIA „Kalve Kandavā”  Ainars Vilkaušs
25.  Z/S „Indāni”  Signe Ezeriņa
26.  Z/S „Gravnieki”  Agita Dišlere
27.  Z/s "Ziedkalni"  Mihails Kosogovs
28.  Z/S „Klapkalnes”  Arnolds Šteins
29.  S.Zvirgzdiņas veterinārā privātprakse  Solvita Zvirgzdiņa
30.  SIA „Kamps”  Jurģis Ābele
31.  SIA „Daigone”  Līga Lepse
32.  SIA „Zemītes darbnīca”  Jānis Čupriks
33.  Gita Dukāte, pašnodarbināta persona
34.  IK "Antras Gaisas kangari"  Antra Gaisa
35.  Z/S Jaunmeti  Jānis Rudēvics
Individual persons
36.   Sarma Anģēna
37.   Inta Haferberga
38.   Solvita Horste
39.   Hendriks Besikirskis
40.   Ināra Znotiņa
41.   Simona Stepiņa
42.   Skaidrīte Šneidere
43.   Agnese Vanaga
44.   Inese Čilipāne
45.   Ivo Immermanis
46.   Aija Elksnīte
47.   Aira Freimane
48.   Ziedīte Začeste
49.   Lilita Znotiņa
50.   Lilija Ķieģele
51.   Anda Pīpiņa
52.   Gunta Gūtmane
53.   Rita Diduha
54.   Līvija Štāla
55.   Lidija Legzdiņa
56.   Dzintra Šmite
57.   Ilgonis Ešenbergs
58.   Anita Škapare
59.   Dace Zvagule
60.   Iveta Baumane