Kandavas Partnerība

" Biedrība "Kandavas Partnerība" kā vietējā rīcības grupa (VRG) realizē valsts deleģēto funkciju, izsludinot LEADER projektu konkursus un administrējot Kandavas partnerības attīstības stratēģijas ieviešanu savā darbības teritorijā no 2007.gada. VRG ir: Kandavas novads, Tukuma novads, Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti un Jaunpils novads Partnerība ar LEADER pieejas ieviešanu veicina jebkura vietējā iedzīvotāja dzīves kvalitātes uzlabošanos. Kandavas partnerība ir izstrādāta ar aktīvu iedzīvotāju līdzdalību.