Kandavas Partnerība

 Biedrība “Kandavas Partnerība”, kā vietējā rīcības grupa (VRG), realizē valsts deleģēto funkciju, no 2007.gada izsludinot LEADER projektu konkursus un administrējot Kandavas Partnerības attīstības stratēģijas ieviešanu savas darbības teritorijā. VRG darbības teritorija ir šādās  Tukuma novada teritoriālajās vienībās: Kandavas pilsēta un pagasti - Kandavas, Cēres, Zemītes, Zantes, Matkules, Vānes,  Pūres, Sēmes, Irlavas, Jaunpils un Viesatu. Partnerība ar LEADER pieejas īstenošanu veicina dzīves kvalitātes uzlabošanu jebkuram iedzīvotājam vietējā teritorijā. Ar iedzīvotāju aktīvu līdzdalību tiek izstrādātas Kandavas Partnerības attīstības stratēģijas.