Pētījums "Kandavas Partnerības Attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai"


Pētījums šeit:   Kandavas_strategijas_petijums_2015_final.pdf