BIEDRI

Saraksts uz 28.12.2023
 Nr.

 Juridiska persona

Pārstāvis 
  Pašvaldības iestādes 
 1. Tukuma novada pašvaldība  Santa Haferberga
 2. Kandavas Tūrisma informācijas centrs Ilze Dravniece 
 3. Kandavas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde „Zīļuks” Dina Tauriņa
 4. Zemītes pamatskola  
  Nevalstiskas organizācijas 
 5.  Biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs”   Iveta Piese
 6.  Biedrība „Aktīvai Matkulei”   Andis Dūniņš
 7.  Biedrība „Pūres Dzirnas”   Inese Kurzemniece
 8.  Biedrība „Dzirnavstrauts”   Ērodeja Kirillova
 9.  Biedrība „Pūres Sporta klubs”   Uldis Ersts
 10.  Biedrība „Vānes pagasta bērnu un jauniešu jaunrades kopiena"   Andra Eimane
 11.  Biedrība ”Zantes Dāmu klubs”   Kristīne Alčauska
 12.  Zantes Audžuģimeņu biedrība ”Pīlādzītis”  
 13.  Biedrība „Irlavas interešu klubiņš”   Antra Erzama
 14.  Biedrība “Rājumi” Aldis Priednieks
 15.  Biedrība "Lauku partnerība "Upe 8""   Dzidra Krastiņa
 16.  Biedrība „Ģimeņu un audžuģimeņu klubiņš „Prātnieki””   Ilze Kalnarāja
 17.  Biedrība „Kandavas novada jauniešiem”   Linda Tarasova
 18.  Nodibinājums "Zantes ģimenes krīzes centrs"   Aija Švāne
 19.  Biedrība “Rīgas vācu kultūras biedrība”   Dace Šulmane, Dagnija Gudriķe, Andis Kurmis
 20.  Biedrība ""Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"”   Vija Zīverte
 21.  Biedrība "Stūrītis"   Aija Tišlere
 22.  Biedrība "Atbalsts Pūres pamatskolai"   Ina Jackovska
  Komersanti 
 23. Linda Tarasova,  pašnodarbināta persona
 24.  SIA „Kalve Kandavā”   Ainars Vilkaušs
 25.  Z/S „Indāni”   Signe Ezeriņa
 26.  Z/S „Gravnieki”   Agita Dišlere
 27.  Z/s "Ziedkalni"   Mihails Kosogovs
 28.  Z/S „Klapkalnes”   Arnolds Šteins
 29.  S.Zvirgzdiņas veterinārā privātprakse   Solvita Zvirgzdiņa
 30.  SIA „Kamps”   Jurģis Ābele
 31.  SIA „Daigone”   Līga Lepse
 32.  SIA „Zemītes darbnīca”   Jānis Čupriks
 33.  Gita Dukāte, pašnodarbināta persona  
 34.  IK "Antras Gaisas kangari"   Antra Gaisa
 35.  Z/S Jaunmeti   Jānis Rudēvics
  Fiziskas personas 
 36.   Sarma Anģēna
 37.   Inta Haferberga
 38.   Solvita Horste
 39.   Hendriks Besikirskis
 40.   Ināra Znotiņa
 41.   Simona Stepiņa
 42.   Skaidrīte Šneidere
 43.   Agnese Vanaga
 44. Monta Andiņa
 45.   Ivo Immermanis
 46.   Aija Elksnīte
 47.   Aira Freimane
 48.   Ziedīte Začeste
 49.   Lilita Znotiņa
 50.   Lilija Ķieģele
 51.   Anda Pīpiņa
 52.   Gunta Gūtmane
 53.   Rita Diduha
 54.   Līvija Štāla
 55.   Lidija Legzdiņa
 56.   Dzintra Šmite
 57.   Ilgonis Ešenbergs
 58.   Anita Škapare
 59.   Dace Zvagule
 60.   Iveta Baumane
 61.  Zigmunds Bembers
 62.  Madara Ķimene
 63.  Inese Štemmere
 64.  Baiba Rašmane
 65.  Daiga Jurēvica
 66.  Ilze Ausekle
 67.  Līga Šupstika
 68.  Inese Kristsone
 69.  Sandra Ausekle
 70.  Ilze Konova
 71.  Elza Lepse
 72.  Inga Junkurēna
 73.  Ina Lībeka
 74.  Anita Štarka
 75.  Evija Lagzdiņa