KANDAVAS PARTNERĪBAS SADARBĪBAS PROJEKTI

1. Starppartnerību sadarbības projekts "“Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide” .

2. Starppartnerību sadarbības projekts “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla)” .

3. Starpvalstu sadarbības projekts "BITES-MEDUS-CILVĒKI".

4. Starppartnerību sadarbības projekts "Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai" (RFRU)

5. Starppartnerību sadarbības projekts „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”  (EZIS)