PADOME


Biedrības "Kandavas Partnerība" Padome ir izveidota, kas atbilst „Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam” uzstādītajiem LEADER pieejas ieviešanas nosacījumiem.  

Padomes sastāvs (ievēlēts 25.03.2024.):

 Pašvaldības pārstāvji, kas darbojas Padomē: 
  Santa Haferberga   Tukuma novada pašvaldība

Komersantu pārstāvji, kas darbojas  Padomē:

 
  Līga Lepse - Padomes priekšsēdētāja  SIA "Daigone"
  Gita Dukāte   pašnodarbināta persona
  Arnolds Šteins   Z/S "Klapkalnes"
  Jurģis Ābele   SIA "Kamps"
  Antra Gaisa   IK “Antras Gaisas Kangari”
  Jānis Rudēvics   ZS "Jaunmeti"
 Agita Dišlere ZS "Gravnieki"
 Linda Tarasova pašnodarbināta persona

NVO pārstāvji, kas darbojas Padomē:

 
  Laura Bičkovska  biedrība "Kandavas novada Jauniešiem"
  Andra Eimane   biedrība "Vānes pagasta bērnu un jauniešu jaunrades kopiena"
  Dzidra Krastiņa   biedrība "Lauku partnerība "Upe 8""
  Ērodeja Kirillova   biedrība “Dzirnavstrauts”
  Antra Erzama   biedrība "Irlavas interešu klubiņš"
  Vija Zīverte   biedrība “Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"”

Fiziskas personas:

 
Sarma Anģēna 
 Monta Andiņa 

Pēc katras LEADER projektu konkursa kārtas Padome ievēl SVVA Padomi, kura pieņem lēmumu par  attiecīgās kārtas LEADER projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu.