Biedrības "Kandavas Partnerība"   informācija par biedrības darbības teritorijā pieejamiem, nebanku aizdevumiem, apkopota un turpmāk tiks publiskota ar atpazīstamības nosaukumu SEGUMS.


Kas ir SEGUMS?

Kā izveidot informāciju par nebanku aizņēmumu iespējām platformā SEGUMS?

Kāpēc izvēlēts nosaukums SEGUMS?

Informatīva platforma esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem, nebanku sektora finanšu aizdevējiem lauku reģionos.

Platformas mērķis ir informēt lauku uzņēmējus par finanšu aizdevumiem nebanku sektorā konkrētajā reģionā.

Tāpat platforma nodrošina nebanku sektora aizdevēju informācijas izvietošanu par saviem pakalpojumiem konkrētajā reģionā.

Platformā ir atrodami:

  • kontaktu informācija par biedrības "Kandavas Partnerība" darbības teritorijā esošajiem, nebanku aizdevējiem.
  • aktuālas aptaujas rezultāti par esošo un potenciālo uzņēmēju vajadzībām finanšu piesaistei.


Aicinām informēt biedrības   konktaktpersonu: Inta Haferberga, e-pasts [email protected] , telefona numurs 28390394, kura turpmāk pieņems informāciju un organizēs tās izvietošanu savā mājas lapā par teritorijas nebanku aizdevējiem.

Par vajadzību izvietot informāciju un tālākā saziņā vienosimies par informācijas apjomu, saturu


     


SEGUMS nozīmē pabeigtu darbību, rezultātu un vienlaikus – resursu.

SEGUMS ir materizalizēta konstrukcija, slānis, kas pārklāj virsmu davājot pamatu darbībai un izaugsmei.

SEGUMS ir pamatojums, pierādījums, īstenībā esošs, reāls pamats.

Izvēloties nosaukumu SEGUMS, ir meklēts veids nodot vēstījumu par jaunu platformu-vietu, kur satikties esošajam un potenciālajam uzņēmējam reģionā ar reģiona nebanku aizdevēju.

Satikties, lai uzņēmēju vajadzību ieviešanā nepieciešamais finansējums sedz konkrētās vajadzības – SEGUMS.