Biedrības "Kandavas Partnerība" Statūti


Biedrības "Kandavas Partnerība" Statūti šeit: KPstatuti_2018.pdf