AIZDEVUMS


Biedrība "Kandavas Partnerība" vēlas veicināt reģiona uzņēmējdarbības attīstību, piedāvājot informāciju par aktuālām iespējām esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem piesaistīt aizdevumus nebanku sektorā biedrības  "Kandavas Partnerība" darbības teritorijā.

Ideja šāda pakalpojuma pieejamībai radās palielinoties situāciju apjomam, kad LEADER finansējuma apguve (pat pēc apstiprināta LEADER projekta pieteikuma) tika traucēta projekta iesniedzējam nesaņemot aizdevumu projekta ieceres īstenošanai. Nozīmīga loma šādas informācijas pieejamības nodrošināšanai sakņojas biedrības "Kandavas Partnerība" pastāvēšanas mērķī: veicināt vietējās ekonomikas attīstību un vietējās kopienas aktivitātes pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu laukos.

Rezultātā ir tapusi informatīva platforma SEGUMS, kur esošie un potenciālie uzņēmēji biedrības "Kandavas Partnerība"darbības teritorijā, var iegūt informāciju par iespējām piesaistīt aizdevumus arī nebanku sektorā.

Informatīvā platforma SEGUMS ir ELFLA projekta "Reģiona Finanses Reģiona attīstība" (projekta nr.18-00-A019.332-000005) viens no rezultātiem.

Aicinām iepazīties arī ar aktuālu Pētījumu (sadaļā PĒTĪJUMS) par esošo un potenciālo uzņēmēju aizņēmumu vajadzībām. Pētījuma autori ir SIA "SKDS Pētījumu centrs".

ELFLA projekta ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ ietvaros, projekta nr.18-00-A019.332-000005.