Kandavas Partnerības sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam

  • Rīcības plāns un atbalsta intensitātes :


  • Finansējuma plāns līdz 31.12.2025.

Finansu_plansf.pdf

  • Stratēģijas 1.pielikums:

Strategijas_1_pielikums.pdf